Contact Us

Thông tin cuối website
 •  NGUYEN MAU TRUNG
  Managing Director
 •  135/16 Nguyễn Cửu Vân, F.17, Q.Bình Thạnh
 •  0906 633 677
 •  trungmau@filmclinic.vn
Thông tin cuối website
 •  NGUYEN NGOC LAN CHAU
  Executive Producer
 •  135/16 Nguyễn Cửu Vân, F.17, Q.Bình Thạnh
 •  0913 939 788
 •  lanchau@filmclinic.vn
Thông tin cuối website
 •  DANIEL KWAN
  Business Development
 •  135/16 Nguyễn Cửu Vân, F.17, Q.Bình Thạnh
 •  +84 84 6353995
 •  daniel@filmclinic.vn

Contact Us

Copyright By Filmclinicvn.com 2021